Hội đồng nhân dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề

Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện, đại biểu các cơ quan cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Hoàng Văn Nha, UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp 

Kỳ họp chuyên đề lần này, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn ngân sách địa phương của huyện và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023. Năm 2022, tổng số công trình trong kế hoạch đầu tư công là 50 công trình, với tổng vốn giao gần 70 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đến ngày 31/8 là trên 56 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch giao. Tổng kế hoạch vốn dự kiến phân bổ năm 2023 là 80 tỷ đồng, tổng số công trình trong kế hoạch đầu tư công là 43 công trình.

Đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện cũng đã tập trung xem xét, thảo luận và quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Ngô Văn Chiến, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Trần Văn Chung, nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện do chuyển công tác.

Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng thời, thực hiện bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ma Ngọc Trường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện, Chánh Thanh tra huyện và ông Bàn Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện tặng hoa chúc mừng hai đồng chí trúng cử chức vụ Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn sớm triển khai thực hiện nghị quyết đạt kết quả. Đồng thời, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ huyện tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục