HĐND xã Hồng Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

Sáng ngày 31/12/ 2020, HĐND xã Hồng Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiện vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Dự kỳ họp có lãnh đạo Công an huyện Lâm Bình, lãnh đạo Đảng ủy xã, các ông, bà đại biểu HĐND xã, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản và lãnh đạo các đơn vị trường học trên địa bàn xã Hồng Quang.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND xã trình bày các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Năm 2020 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự điều hành của UBND xã, đặc biệt là có sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong xã, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của xã cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cây lúa, trong năm toàn xã gieo cấy được gần 290 ha, năng suất bình quân đạt 56,25 ta/ha, sản lượng đạt 1.626,2 tấn, tăng 70,1 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Cây ngô thực hiện cả năm được 79,5 ha, năng suất bình quân 42,9 tạ/ha, sản lượng 341 tấn, đạt 82,4% KH.  Cây lạc, diện tích thực hiện 43,6 ha; năng suất bình quân 27,25 tạ/ha; sản lượng 118,8 tấn đạt 95% KH; tăng 2,3 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Đàn trâu: 1.072 con, đạt 101% kế hoạch, đàn bò 302 con, đạt 355,2% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 157 con, đàn lợn 1.399 con, so với cùng kỳ giảm 586 con. Đàn gia cầm 21.067 con, đạt 93,2% kế hoạch. Đàn dê: 382 con, so với cùng kỳ tăng 179 con. Toàn xã trồng mới được 92,5 ha rừng. Xã giảm được 51 hộ nghèo, trên 200 lao động được giải quyết việc làm. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến.

Các đồng chí Chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp cũng đã nghe các báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021. Báo cáo của UBND xã về giái quyêt ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XIX. Thông báo của UBMTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021…

Đại biểu dự kỳ họp

Với sự điều hành linh hoạt của Đoàn chủ tọa kỳ họp và tinh thần, trách nhiệm cao của các ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XIX, sau 1 ngày làm việc Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Hồng Quang đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, công tác thu, chi ngân sách năm 2021 và Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm 2021-2025.
Năm 2021, dự báo dịch Covid 19 tiếp tục kéo dài, biến đổi khí hậu cùng với thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra và tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực, đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân trong xã, tin tưởng rằng các mục tiêu, giải pháp đã đề ra năm 2021 của xã Hồng Quang sẽ được hoàn thành thắng lợi.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục