HĐND huyện Lâm Bình tổ chức kỳ họp bất thường khóa II, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày 05/11/2017, HĐND huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Tại kỳ họp lãnh đạo đại diện UBND huyện Lâm Bình đã trình tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình khoá II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tờ trình bầu bổ sung chức vụ Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình khoá II, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, thông qua Nghị quyết, thông qua tờ trình của UBND huyện về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện đối với đồng chí Ngô Mạnh Hùng, nguyên Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện do chuyển công tác khỏi địa phương. Và nhất trí giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trần Trọng Phi Trường, Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện. Số phiếu bầu bổ sung chức vụ Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện đều được tiến hành theo đúng quy định, với số phiếu đồng ý đạt 100%. Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên UBND huyện và cho thôi làm nhiện vụ Đại biểu HĐND huyện đối với đồng chí Ngô Mạnh Hùng do chuyển công tác ra khỏi địa phương. Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Lâm Bình đã tiến thảo luận làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri sau các kỳ tiếp xúc giữa đại biểu HĐND huyện với cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện để đại biểu HĐND huyện trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.  


Đ/c Nông Văn Hần, uỷ viên BTV Huyện uỷ tăng hoa chúc mừng đồng chí Trần Trọng Phi Trường, Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện được bầu vào Thành viên UBND huyện

Đ/c Nông Văn Hần, uỷ viên BTV Huyện uỷ tăng hoa đồng chí Ngô Mạnh Hùng, nguyên Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND, đại biểu HĐND huyện được điều động về công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh

Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Ngô Mạnh Hùng, nguyên Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND, đại biểu HĐND huyện được điều động về công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh 

Việc bầu các chức danh thanh viên Uỷ ban nhân dân huyện có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính quyền của huyện, nhằm tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, góp phần đẩy mạnh phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng huyện vùng cao Lâm Bình ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.

Bài, ảnh: Hà Khánh - Tạ Thành

Tin cùng chuyên mục