Đảng uỷ xã Xuân Lập sở kết 02 năm thực hiện Đề án số 16 ngày 03/ 1/ 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 – 2025

Chiều ngày mùng 8/ 11 Đảng uỷ xã Xuân Lập đã tổ chức hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 16 ngày 03/ 1/ 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 – 2025. Dự có đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ.
Hội nghị diễn ra nghiêm túc

Đảng bộ xã Xuân Lập có 8 chi bộ trực thuộc; Trong đó có 05 chi bộ thôn, 02 chi bộ trường học và 01 chi bộ công an xã với 164 đảng viên. Để Đề án số 16 được triển khai sâu rộng, Đảng ủy xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức 28 Hội nghị quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ trong hệ thống chính trị của đảng, gắn với chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toán khoá về “ Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồng vinh, hạnh phúc”. 

 Qua hai năm triển khai thực hiện Đề án số 16 ngày 03/ 1/ 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 – 2025, đã tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao rõ nét về chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ Chi ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực; chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ được duy trì nền nếp hơn; phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều đồng chí bí thư chi bộ có sự tiến bộ. Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ đã được cấp ủy chú trọng và quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời khắc phục và chấn chỉnh những chi bộ chưa thực hiện tốt.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án số 16 trong thời gian tới, Đảng uỷ xã Xuân Lập đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là; Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xử lý nghiêm các trường hợp chất hành không tốt quy định, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; Chủ động thưc hiện có hiệu quả Quy định số 18 ngày 5/ 10/ 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm của đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã dự sinh hoạt với chi bộ được phân công phụ trách, theo dõi, dự sinh hoạt với chi bộ. 

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn nữa Đề án số 16 của ngày 03/ 1/ 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 – 2025. 

Đại biểu thảo luận và đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới
Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị 

Đến dự và phát biểu tại hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 16 đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng uỷ xã Xuân Lập đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh Đảng uỷ xã cần thực hiện tốt một số nội dung sau: cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là Chỉ thị số 01  ngày 10/ 9/ 2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 – 2025; Hướng dẫn số 12 ngày 6/ 7/ 2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 03 ngày 26/ 11/ 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác phê bình và tự phê bình… Qua đó, thực hiện hiệu quả Đề án số 16 và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Kim Thoa - Công Đai

Tin cùng chuyên mục