Đảng bộ xã Thổ Bình tiến bước về đích nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thổ Bình đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống của nhân dân có sự đổi thay rõ rệt, đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong những ngày đầu năm mới này, đến với Thổ Bình chúng ta dễ dàng nhận thấy cuộc sống sung túc, đầy đủ của nhân dân các dân tộc nơi đậy.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nội dung quan trọng, mang tính ổn định, bền vững, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của chương trình XDNTM, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo ra sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế...

Cây lạc đã trở thành cây trồng hàng hóa mang lại thu nhập cao cho người dân trong xã

Các chi bộ đã bám sát vào Nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ và đảng viên trong xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM; sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững…. Tính riêng trong năm 2019, tổng sản lượng lương thực đạt trên 2.937 tấn, đạt 111% kế hoạch. Với điều kiện tự nhiên thích hợp để trồng cây chè san Khau mút, những năm gần đây xã đã tăng cường vận động nhân dân tập trung trồng và nhân rộng diện tích cây chè của xã, hiện nay tổng diện tích trồng chè của xã đã phát triển lên trên 500 ha, trong đó có gần 300 ha đang cho sản phẩm. Công tác trồng rừng cũng được xã đặc biệt trú trọng, hằng năm xã luôn trồng rừng mới vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với đó, xã cũng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã. Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã có bước phát triển như: gia công cơ khí, cửa kính khung nhôm, cửa hoa cửa sắt, sửa chữa ô tô - xe máy, chế biến gỗ… Đến nay trên địa bàn có 34 cơ sở và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiểu thủ công nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cao cho lao động địa phương. Các dịch vụ tiêu thụ nông - lâm sản, ăn uống, nhu yếu phẩm... được mở rộng và phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thượng mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển đã góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách cho địa phương. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019, đạt trên 177 triệu đồng, đạt 131% so với dự toán giao.

Khu vực trung tâm xã Thổ Bình

Để thúc đẩy chăn nuôi phát triển, Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê theo hướng sản xuất hàng hóa. Điển hình như mô hình chăn nuôi trâu nhốt vỗ béo, mô hình nuôi dê sinh sản… hiện nay con trâu và con dê đã tạo thành sản phẩm hàng hóa đang mang lại thu nhập cao cho người chăn nuôi… Cùng với đó, xã còn triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia về hỗ trợ sản xuất phát triển giảm nghèo nhanh và bền vững như: hỗ trợ mua trâu cái sinh sản; mua dê sinh sản; mua máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng, máy phát cỏ cho hộ nghèo…

Các loại phương tiện hiện đại được đưa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đối với lĩnh vực giao thông và xây dựng cơ bản, được xã tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển hệ thống giao thông nông thôn đảm bảo tính bền vững, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của xã, cải tạo, nâng cấp một số công trình giao thông quan trọng từ trung tâm xã đến các thôn bản, đồng thời chú trọng công tác quản lý, bảo dưỡng, tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng của hệ thống giao thông. Trong nhiệm kỳ qua toàn xã đã xây dựng được 53 công trình, trong đó 27 công trình đường trục xã, liên thôn, nội đồng, đường vào khu sản xuất, khu chăn nuôi được trên 37 km; 26 công trình phai đập, kiên cố hóa kênh mương được 3,374 km. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng, nâng cấp hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình nhà Văn hóa thôn và Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân, 01 nhà Văn hóa xã, 01 sân thể thao xã, 03 sân thể thao thôn, liên thôn, các trường học được đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Thực hiện tốt việc tu sửa, nâng cấp mạng lưới điện các cụm dân cư, đường dây điện các hộ gia đình, đến năm 2019 tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99%. 

Nhân dân xã Thổ Bình giải tỏa hành lang giao thông

Qua gần 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ Nghị quyết đề ra. Cụ thể như: Tổng sản lượng lương thực bình quân đến nay đạt trên 2.937 tấn đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Độ che phủ rừng đến năm 2019 đạt 77,6% đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Năm 2019 trên 87% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trên 75% số thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá. Giải quyết việc làm mới cho lao động nông thôn được quan tâm, đến nay có 831người đi lao động trong nước vượt kế hoạch của huyện giao.Hàng năm trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đến nay là 99% đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Về xây dựng nông thôn mới đến nay đã có 13/19 tiêu chí đạt theo quy định. Tỷ lệ hộ nghèo của xã bình quân giảm 10%/năm đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 47%... 

Lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã thăm quan mô hình chè san Khau mút

Một mùa xuân mới lại về, bước sang năm mới 2020, đây là năm về đích của nhiệm kỳ 2015 – 2020 và cũng là năm bắt đầu cho một nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ, với khí thế và quyết tâm mới, Đảng bộ xã Thổ Bình đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho năm mới và cho cả nhiệm kỳ 2020 -2025 đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, chủ động và sáng tạo, xây dựng xã phát triển toàn diện. Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; từng bước phát triển các vùng trọng điểm tạo động lực cho toàn xã; chuyển dịch nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá và đa dạng hoá các ngành dịch vụ; chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn; phấn đấu đạt chuẩn nông thới mới…

Nhân dân xã Thổ Bình treo cờ nhân dịp kỷ niệm  90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, tin rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở xã Thổ Bình sẽ giành được nhiều thắng lợi trong năm mới 2020 và trong nhiệm kỳ mới.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục