Đảng bộ xã Hồng Quang chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện về chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy xã Hồng Quang đã tổ chức quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ về nội dung của Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 hoàn thành trước tháng 3. Hiện nay, Đảng bộ đang tập trung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy xã đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban và các tổ giúp việc. Đảng bộ xã Hồng Quang hiện có 13 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ thôn bản và 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Tram y tế xã. Các chi bộ đã tiến hành đại hội xong trước tháng 2 theo kế hoạch. Tại Đại hội các chi bộ trực thuộc đã bầu được 37 đồng chí tham gia vào cấp ủy chi bộ, bầu 13 đồng chí Bí thư chi bộ và 11 đồng chí Phó Bí thư chi bộ. Các chi bộ đã bầu 85 đại biểu chính thức  đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Cùng với công tác chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII cũng được Đảng ủy tập trung thực hiện. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Châp hành Đảng bộ khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII đã hoàn tất và thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý. Về công tác nhân sự khóa mới, Đảng ủy xã tiến hành rà soát cán bộ, đề nghị bổ sung quy hoạch cấp ủy cho nhiệm kỳ tới. Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình đã ban hành các quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch, đảm bảo về tiêu chuẩn, tiêu chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đảng bộ xã Hồng Quang được Huyện ủy Lâm Bình lựa chọn tổ chức đại hội điểm của huyện và thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Về công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cũng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền để nhân dân nhận thức đầy đủ về chủ trưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Để chào mừng đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng như chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội và các thôn bản thực hiện các công trình phù hợp với điều kiện của địa phương để chào mừng đại hội. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường cũng được Đảng ủy xã coi trọng. Xã chỉ đạo các thôn bản tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm trong toàn xã; phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng chống dịch từ cơ sở. Trong thời gian diễn ra đại hội, xã sẽ chỉ đạo các thôn treo cờ Tổ quốc tại các tuyến đường khu trung tâm xã và các trục đường chính trong xã. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Công an xã chủ động phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo An ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tại các thôn bản đã tăng cương tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Hồng Quang đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp

Với việc chuẩn bị chu đáo các bước tổ chức Đại hội, tin rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Quang nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tiếp tục lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo của nhân dân các dân tộc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Hồng Quang trở thành xã triển khá của huyện Lâm Bình.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục