Đảng bộ Cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình làm tốt công tác dân vận ở cơ sở

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, thời gian qua Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình đã vận động cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện được nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong việc hỗ trợ Nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần làm tốt công tác dân vận ở cơ sở.

Tuyến đường vào khu sản xuất ở thôn Vằng Áng, xã Thổ Bình khi chưa được bê tông hoá đi lại rất khó khăn, gây ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng, thu hoạch cây màu của bà con. Đến nay, con đường này được cán bộ, đảng viên, công chức sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình, cùng với cán bộ, công chức của xã Thổ Bình và bà con trong thôn đoàn kết cùng nhau phấn đấu thực hiện hoàn thành theo kế hoạch. Việc làm có ý nghĩa thiết thực, đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần bà con thi đua xây dựng nông thôn mới, ý Đảng lòng dân được thắt chặt. 

Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Đảng đoàn thể huyện giúp nhân dân thôn Vằng Áng, xã Thổ Bình làm đường bê tông nông thôn

Bám sát vào tình hình thực tế ở địa bàn được phân công phụ trách, hằng tháng Đảng uỷ cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình đã lựa chọn những công việc cụ thể, thiết thực tham gia hoạt động có hiệu quả với nhân dân như: tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; chia sẻ, đồng cảm, cổ vũ và động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. 

Các hoạt động ở cơ sở đã tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên củng cố mối quan hệ gắn bó mặt thiết với Nhân dân

Có thể thấy các hoạt động tại cơ sở của Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Lâm Bình trong thời gian qua đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ, đảng viên với người dân. Qua đó, góp phần hướng dẫn, động viên nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thuý Phượng - Quốc Đại

Tin cùng chuyên mục