Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 05/6/2020, Đảng bộ xã PhúcYến đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Nha, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã qua các thời kỳ, cùng 85 đại biểu đại diện cho 210 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Năm năm qua, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn song Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã đoàn kết, chung sức đồng lòng khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Toàn cảnh Đại hội

Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tranh thủ các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động và khuyến khích Nhân dân thâm canh tăng vụ, tổ chức tập huấn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện tốt công tác bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Kết quả cụ thể, sản lượng lương thực trung bình hàng năm đạt trên 1.000 tấn đạt; duy trì và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm trên 11.583 can; hệ số sử dụng đất đạt 2,2 lần.Trong nhiệm kỳ trồng mới trên 396 ha rừng, duy trì độ che phủ rừng đạt trên 80%; Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2019 xã đã thực hiện hoàn thành đạt 9/19 tiêu chí; số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 81%; giảm tỷ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống 15,8%; ông tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 25%, tạo việc làm cho trên 500 lao động , đạt trên 168% mục tiêu nghị quyết; Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm hằng năm 5%. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong nhiệm kỳ kết nạp được 42 đảng viên mới. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 74%. Tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn Cao đẳng, Đại học đạt 86%, đạt 108% mục tiêu Nghị quyết.

Đại biểu dự đạu Đại hội

Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020 như:  Kinh tế phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng của xã, còn một số chỉ tiêu không đạt so với nghị quyết đề ra, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, chưa có sản phẩm hàng hóa chủ lực để tạo động lực cho phát triển kinh tế của xã, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đạt thấp, thương mại dịch vụ phát triển chậm, cơ sở hạ tầng còn thiếu. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thoát nghèo chưa bền vững; thực hiện quy ước, hương ước nếp sống văn hóa mới chưa thực sự đi vào nền nếp; việc giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa còn hạn chế. Việc nâng cao chất lượng giáo dục có mặt còn hạn chế, tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi hằng năm còn thấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy chưa đáp ứng yêu cầu…

Đ/c Hoàng Văn Nha, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng quà cho đoàn Chủ tịch Đại hội

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phúc Yên đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa theo tinh thần Nghị quyết số 34a của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển một số cây  trồng, vật nuôi là đặc sản, có lợi thế trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là thực hiên tốt Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020- 2025…

Đại biểu biểu quyết thể hiện tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ tại Đại hội

Đ/c Hoàng Văn Nha, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đến dự và phát biểu với Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hoàng Văn Nha, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Phúc Yên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm các Đại biểu đã sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH khóa XXI gồm 15 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban thường vụ Đảng ủy,  bầu Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Văn Tôn, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 07  đại biểu chính thực và 02 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXI ra mắt Đại hội

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sớm đưa xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khắn”. Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Phúc Yên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.

 

Hà Khánh - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục