Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình diễn ra trong 3 ngày từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 8 năm 2020, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, thống nhất cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm các Đại biểu đã sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy khóa II được đại hội trực tiếp bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020- 2025.

                                           Đại biểu dự Đại hội thực hiện quyền dân chủ tại Đại hội

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu khuyết 2 đồng chí. Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ khoá II được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ, bầu khuyết 1 Phó Bí thư; bầu 5 đồng chí vào Uỷ viên UBKT Huyện uỷ, bầu khuyết 2 đồng chí, đồng chí Ma Ngọc Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy;  bầu 21 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

               Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá của Đảng bộ trong thời kỳ mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Huyện Lâm Bình đề ra 2 khâu đột phá: Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững của huyện; Phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng. 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo; Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông kết nối vùng, hạ tầng du lịch; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cán bộ, công chức xã có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội dưới cơ sở và 18 chỉ tiêu chủ yếu.

                                                  Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội

 Đại hội huyện Lâm Bình lần thứ II được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn chỉ đạo bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội. Đại hội đã diễn ra đảm bảo đúng quy trình, quy định trong Đảng và thực sự là một sự kiện chính trị trọng đại của huyện. Có thể khẳng định, thành công của Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ II là tiền đề để huyện phát triển lên một tầm cao mới. Bởi đây là Đại hội được Đảng bộ huyện xác định sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; sớm đưa Lâm Bình thoát khỏi huyện nghèo. Phát huy kết quả và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ II đã đề ra./. 

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục