Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lớp thứ I, năm 2023

Chiều ngày 14/3, Trung tâm Chính trị huyện Lâm Bình tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lớp thứ I, năm 2023. Tới dự có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Chẩu Văn Huấn, Ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện; Lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện và 43 học viên đến từ các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự lớp bế giảng bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lớp thứ I, năm 2023

Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu, tiếp thu 10 chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng đảng viên mới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập các học viên được nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Qua chương trình bồi dưỡng giúp các đồng chí học viên hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực. Trong quá trình học tập, các học viên được trao đổi, thảo luận  để nhận thức rõ nội dung bài học, giúp nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó giúp học viên biết vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được phân công ở cơ quan, đơn vị và địa phương.
          Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, đạt loại xuất sắc 1 học viên (chiếm 2,38%); loại giỏi có 13 học viên (chiếm 30,95%); và 15 học viên đạt loại khá (chiếm 35,71%).

Các học viên được cấp giấy chứng nhận

Công Đại

Tin cùng chuyên mục