Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình tăng cường tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho người dân

Để người dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế. Vừa qua Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình đã phối hợp với Bưu điện huyện Na Hang tổ chức các hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân trên địa bàn các xã.

Trong thời gian 03 ngày từ 20 đến ngày 22/11, Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình đã phối hợp với Bưu điện huyện Nà Hang tổ chức 03 hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại các xã Khuôn Hà, Lăng Can, Bình An, huyện Lâm Bình. Tại các hội nghị Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình đã triển khai tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020. Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị lầ thứ 7, khó XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 125/NQ- CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị lầ thứ 7, khóa XII. Ngoài ra, còn triển khai tuyên truyền các Luật BHXH năm 2014, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và những quy định mới về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận về vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu và truyền đạt về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; thông tin về mức đóng, phương thức đóng, mức hưởng và các thủ tục tham gia BHXH, BHYT… Ban cạnh đó, hội nghị cũng đã tiến hành đối thoại, tư vấn, hương dẫn việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH,BHYT và trực tiếp giải đáp những thắc mắc, vướng mắc của người dân khi tham gia BHYT… Qua việc tổ chức các hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến người dân đã giúp người dân hiêu rõ hơn về các chính sách của BHXH, BHYT, đặc biệt là đối với chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhiều người dân sau khi tham gia các hội nghị, được trao đổi hiểu rõ về chính sách, quyền lợi, mức đóng  đã quyết định đăng ký tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng các chế độ theo quy định. Người dân tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu theo quy định; được trợ cấp một lần và tử tuất; được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT khi nghỉ hưu và hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh như những người tham gia BHXH bắt buộc. Đặc biệt, loại hình bảo hiểm này có nhiều ưu việt trong việc giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động.  Theo chỉ tiêu kê hoạch của Bảo hiểm xã hội tỉnh giao cho Bảo hiểm xã hôi huyện Lâm Bình đến năm 2019 tuyên truyền, vận động được 233 người tham gia Bạo hiểm xã hội tự nguyện, nhờ làm tốt công tác truyền truyền nên số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyên đã tăng lên đáng kể. Hiện tay toàn huyện có 316 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 136% kê hoạch giao.

Người dân tham gia hội nghị đã được trao đổi trực tiếp với cán bộ Bảo hiểm xã hội để hiểu rõ về các chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến tất các các xã trên địa bàn huyện để người dân nhận thức và hiểu rõ về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua đó mọi người dân đều có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng những chính sách ưu việt của Bảo hiểm xã hội tự nguyện khi về già.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục