Công an huyện Lâm Bình làm tốt công tác đảm bảo ANCT và TTATXH gắn với chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước

Lâm Bình là một huyện miền núi, với hơn 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương đời sống của nhân dân trên địa bàn cơ bản được nâng cao; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng, giao thông vẫn còn nhiều khó khăn, dân cư chủ yếu là người dân tộc thiểu số, phân bố không tập trung, trình độ văn hóa, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân chưa đồng đều. Lợi dụng vấn đề đó một số đối tượng tăng cường dụ dỗ, lôi kéo, tổ chức đưa người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài để lao động, làm thuê, lấy chồng… tình hình đó đã tác động, ảnh hưởng đến tình hình ANCT tại địa phương; gây khó khăn trong công tác quản lý nhân, hộ khẩu; bố trí việc làm của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và chặt chẽ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Công an huyện Lâm Bình đã triển khai công tác đảm bảo ANCT và TTATXH gắn với chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện như: Triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ kết hợp với bố trí lực lượng theo hướng tăng cường, bám sát cơ sở. Nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề phức tạp mới nảy sinh để giải quyết hoặc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết, không để kéo dài phát sinh thành "điểm nóng" về ANTT; bố trí các đồng chí đã thông thuộc địa bàn, có kinh nghiệm trong công tác quản lý địa bàn và vận động quần chúng, có đồng chí mới được đào tạo để bổ sung, giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng giải quyết các vụ việc xảy ra ở cơ sở. Để thiết thực góp phần vào thực hiện các Chương trình, mục tiêu chung của toàn huyện và tạo mối quan hệ mật thiết giữa Công an với nhân dân; hằng năm Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Lâm Bình xây dựng và chỉ đạo các hoạt động ủng hộ tình nghĩa tại các địa bàn trong toàn huyện như:  Quyên góp ủng hộ kinh phí tổ chức các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh năm 2019 trên 8.000.000đ. Trao kinh phí thực hiện đề án "tuổi trẻ Công an nhân dân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường giai đoạn 2018-2022" 6 tháng đầu năm 2019 bằng 1.800.000đ. Hỗ trợ kinh phí 2.000.000đ và huy động đoàn viên Công an huyện tham gia xây dựng giàn phơi cho Trường phổ thông bán trú THCS Xuân Lập. Cùng với đó, lực lượng Công an thường xuyên duy trì mối liên hệ với đội ngũ người có uy tín để thăm hỏi, động viên và cung cấp cho người có uy tín những thông tin cần thiết về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành hoặc có liên quan tới người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, cũng như những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm  và các thế lực thù địch để người có uy tín thông báo cho người dân một cách ngắn gọn, dễ hiểu.  Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ huyện tổ chức gặp mặt người có uy tín trong dân tộc Mông nhân dịp tết của người Mông. Qua đó đã góp phần rất lớn vào việc nâng cao nhận thức cho nhân dân, không để đối tượng xấu lôi kéo, lừa gạt, nhất là trong đồng bào Mông và đồng bào Dao.

Lực lượng Công an thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa

Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy xây dựng Nghị quyết của BTV huyện ủy về chỉ đạo công tác Công an hàng năm; tham mưu cho UBND huyện Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc” của huyện, lập kế hoạch xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc” hàng năm... Trong năm 2018, phối hợp tổ chức tuyên truyền được 185 lượt/76 thôn và trường học, có 15.475 người tham gia nghe, học tập, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh được 37 lượt; tổ chức sơ kết 09 mô hình tự quản về ANTT, đồng thời nhân rộng được thêm 09 mô hình tự quản về ANTT; hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 18 mô hình tự quản về ANTT, thường xuyên làm tốt công tác vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả thu được 201 các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, công an huyện còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các mặt công tác như: xóa đói, giảm nghèo, củng cố xây dựng chính quyền cấp cơ sở, xây dựng gia đình, thôn bản văn hóa...nhất là hướng dẫn các hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa trong dân tộc Dao, hoạt động của 07 điểm nhóm sinh hoạt đạo Tin Lành, 01 nhóm giáo dân Công giáo vừa thực hiện đúng quy định của Nhà nước vừa không bị các đối tượng lợi dụng tôn giáo, dân tộc để hoạt động vi phạm pháp luật.

Công an huyện Lâm Bình thường xuyên có mặt ở các thôn bản khó khăn để nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân

Nhờ làm tốt công tác đảm bảo An ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kết hợp với các biện pháp về an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống cho người dân cùng với đó là nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành những quy định của pháp luật,  cảnh giác trước mọi âm mưu của các loại tội phạm. Tính riêng trong năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 09 vụ/09 bị can; kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 10 vụ/23 bị can. Tiếp nhận 24 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; giải quyết, xử lý 22 tin, đạt tỷ lệ 91,6%. Tổ chức truy bắt 02 đối tượng truy nã.

Với sự chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể của cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã được các cấp, các ngành ủng hộ, nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc” nên trên địa bàn huyện không có ổ nhóm tổ chức sử dụng chất ma túy, hoạt động tuyên truyền đạo trái phép được ngăn chặn, tình hình ANTT luôn được giữ vững, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục