Công an huyện Lâm Bình công bố Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã

Ngày 03/7/2019, Công an huyện Lâm Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang về việc điều động cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã tại xã Bình An và xã Thượng Lâm. Dự buổi Lễ công bố có lãnh đạo Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Tuyên Quang; Thủ trương cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; lãnh đạo Công an huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bình An, xã Thượng Lâm.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", thời gian qua, Công an huyện Lâm Bình đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện việc đưa cán bộ Công an chính quy về đảm nhiệm chức vụTrưởng Công an xã. Sau khi rà soát, lựa chọn nhân sự được lãnh đạo công an tỉnh và thường trực Huyện ủy Lâm Bình nhất trí, ngày 3/7/2019 Công an huyện Lâm Bình đã tổ chức công bố chức danh Trưởng công an xã Bình An và xã Thượng Lâm. Theo đó, đồng chí thượng úy La Tài Tuấn, cán bộ Đội an ninh Công an huyện Lâm Bình đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an xã Bình an và đồng chí thượng úy Nông Văn Tuyên, cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công  an huyện Lâm Bình được bộ nhiệm làm Trưởng Công an xã Thượng Lâm. Đây là 2 xã đầu tiên của huyện Lâm Bình thực hiện chính quy hóa chức danh Trưởng Công an xã. Với nội dung trọng tâm trong Đề án của Bộ Công an về công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy lực lượng Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.  Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đồng chí Trưởng Công an xã là Công an chính quy sẽ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết tại chỗ các vấn về ANTT ở cơ sở; trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ ANTT. Qua đây sẽ góp phần tạo điều kiện để lực lượng Công an sẽ gắn bó mật thiết với địa bàn, nắm chắc được tình hình địa bàn, tình hình dân cư, tình hình tội phạm trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Đồng thời tạo sự gắn bó gần dân hơn, sát dân hơn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân tham gia đóng góp cũng như là ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an tại địa bàn. Việc đưa Công an chính quy về đảm nhận chức danh Trưởng  Công an xã nhằm chính quy hóa lực lượng Công an xã và coi lực lượng Công an cấp xã là nền tảng đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, công an huyện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Bình An tặng hoa chúc đồng chí Thượng úy La Tài Tuấn, Trưởng Công an xã Bình An

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, công an huyện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Thượng Lâm tặng hoa chúc đồng chí Thượng úy Nông Văn Tuyền, Trưởng Công an xã Thượng Lâm

Các đồng chí Công an được điều động bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã sẽ thực thi nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng các Chương trình, Kế hoạch công tác, nắm chắc tình hình, bố trí, phân công các đồng chí Công an viên làm tốt công tác nghiệp vụ, vận động quần chúng tự giác chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Sau khi đã được chính quy hóa, Công an xã sẽ có đủ quyền hạn thực thi pháp luật ở mức độ cao hơn; chủ động nắm tình hình, đủ khả năng kịp thời trấn áp tội phạm, xử lý các vụ việc ngay tại cơ sở, địa bàn dân cư mà không phải chuyển lên Cơ quan Công an cấp trên. Mặc dù trước mắt sẽ gặp không ít khó khăn do các đồng chí công an chính quy mới được bổ nhiểm chức vụ Trưởng Công an xã đa số đều có tuổi đời còn rất trẻ, kinh nghiệm thực tiễn công tác còn hạn chế, nhưng với các đồng chí Công an chính quy đều đã được đào tạo nghiệp vụ bài bản và được rèn luyện qua thực tiễn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tin rằng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trạt tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Đồng chí Thượng tá Chu Thế Anh, ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí Trưởng Công an xã

 Về phía địa Cấp ủy, Chính quyền địa phương luôn coi đây là một chủ trương đúng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bộ máy Công an xã theo mô hình mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị của xã sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng Công an xã để cùng nhau phát động, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại biểu dự Lễ công bố Quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã

Thời gian tới, Công an huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục rà soát, bố trí, điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an các xã còn lại, phấn  đấu đến hết năm 2019 huyện Lâm Bình sẽ có 50% số xã được  chính quy hóa chức danh Trưởng Công an xã và đến năm 2021 tất cả các xã trên địa bàn huyện được chính quy hóa chức danh Trưởng Công an xã.  

 

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục