Tin xem nhiều

Bình An phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm gần đây, xã Bình An (Lâm Bình) chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh mẽ, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Kết quả này là nhờ Bình An đã phát huy được tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong mọi việc làm.

Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình Công bố Nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc sáp nhập thôn Bản Kè A và thôn Bản Kè B thành thôn Bản Kè.

Chiều ngày 29/5/2019, UBND xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh và Quyết định số 100 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc sáp nhập, 2 thôn Bản Kè A - Bản Kè B thành thôn Bản Kè và các Quyết định ...