Tin xem nhiều

Lâm Bình khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nhất là sự đồng lòng, hưởng ứng của nhân dân, ...