Thượng Lâm ra mắt công bố Cuốn lịch sử đảng bộ xã giai đoạn 1940 - 2014

Sau nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn, vừa qua Đảng bộ xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị công bố Cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1940 - 2014.
Video không hợp lệ