Lâm Bình ra mắt Đội văn nghệ truyền thống dân tộc Pà Thẻn

Nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát triển các làn diệu dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Pà Thẻn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tối 11/8, tại Thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình; Cục Văn hóa cơ sở, thuộc Bộ Văn Hóa- Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức Chương trình ra mắt Đội văn nghệ truyền thống dân tộc Pà Thẻn, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.
Video không hợp lệ