Lâm Bình hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ kinh doanh năm 2019

Video chính Hội nghị
Video không hợp lệ