Tin xem nhiều

Xã Thổ Bình chủ động phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa Xuân

Để hạn chế sâu, bệnh phát sinh gây hại trên lúa Xuân, cùng với các địa phương trong huyện, những ngày này bà con nông dân trên địa bàn xã Thổ Bình đang tích cực thăm đồng, chăm sóc, phun thuốc phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa, quyết tâm không ...

Lâm Bình tập trung phòng, trừ sâu bệnh hại lúa Xuân

Vụ Xuân năm 2020, huyện Lâm Bình đã gieo cấy được hơn 1.000 ha lúa, đạt trên 100% kế hoạch. Cùng với thực hiện các biện pháp chăm sóc, hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình đang tập trung phun thuốc phòng, trừ sâu ...