Tin xem nhiều

Lâm Bình thực hiện chính sách tín dụng

Nghị định 28 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 mở ra cơ ...

Nông dân Lâm Bình thay đổi tư duy sản xuất Nông Nghiệp

Cùng với việc được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình còn chủ động học hỏi, năng động, sáng tạo thay đổi cách nghĩ, cách làm để phát triển trồng trọt, ...