Tin xem nhiều

Lâm Bình quan tâm, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách

Toàn huyện Lâm Bình hiện có 226 đối tượng là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong đó có 138 gia đình có đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. Để thực hiện tốt công tác chăm lo ...