Các tổ chức Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Bình tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020.

Sáng ngày 17/7/2020 các tổ chức Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển ...

Tin xem nhiều