Tin xem nhiều

Đảng bộ huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị BCH tham về gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II

Ngày 03/12, Đảng bộ huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trì hội nghị có đồng chí ...

Đảng bộ xã Thổ Bình tiến bước về đích nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thổ Bình đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống của nhân dân có sự đổi thay rõ rệt, đến nay xã đã đạt 13/19 ...